Top
5.0  امتیاز  /  1  رای

قیمت رام زیرموتور جیلی جی سی۶،اصلی شرکتی

رام زیرموتور چه کاربردی دارد/رام زیرموتور جیلیgc6

رام زیرموتور قطعه ای فلزی میباشد از جنس فلز یا چدن بسیار مقاوم وظیفه رام زیرموتور تحمل بار سنگین موتور و اجزای داخل موتور موتور میباشد رام زیرموتور جیلیgc6 در کجا قراردارد؟ رام زیرموتور تغریبا زیر خودرو درقسمت جلوی اتومبیل قراردارد، رام زیرموتور  توسط طبق واجزای آن به زیر بدنه خودرو و شاسی خودرو متصل میشود،درکل وظیفه رام نگهداری و محافظت موتور در ضربه و تصادفات و تحمل بار سنگین موتور خودرو میباشد/رام زیرموتور جیلیgc6 جنس درجه یک اصلی و شرکتی در فروشگاه مهران موجود میباشد.
رام زیرموتور چه کاربردی دارد/رام زیرموتور جیلیgc6

رام زیرموتور قطعه ای فلزی میباشد از جنس فلز یا چدن بسیار مقاوم وظیفه رام زیرموتور تحمل بار سنگین موتور و اجزای داخل موتور موتور میباشد رام زیرموتور جیلیgc6 در کجا قراردارد؟ رام زیرموتور تغریبا زیر خودرو درقسمت جلوی اتومبیل قراردارد، رام زیرموتور  توسط طبق واجزای آن به زیر بدنه خودرو و شاسی خودرو متصل میشود،درکل وظیفه رام نگهداری و محافظت موتور در ضربه و تصادفات و تحمل بار سنگین موتور خودرو میباشد/رام زیرموتور جیلیgc6 جنس درجه یک اصلی و شرکتی در فروشگاه مهران موجود میباشد.مدیر 00/06/19 21:57
اصلی خوده جیلیمدیر 00/06/19 21:58
اصلی جیلی

1 2 3 4 5