Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

قیمت فیلترهوا جیلیgc6 اصلی شرکتی کرمان موتور

فیلتر هوا چیست#کاربرد فیلترهوا#                                                             موتور خودرو برای کارکرد بهتر به اکسیژن و هوا نیاز دارد که این اکسیژن از طریق مجرایی به موتور وارد میشود که این هوای وارد شده به موتور نیاز به فیلتری دارد که ذرات معلق و گردوغبار را فیلتر کرده و هوای تمیز را به موتور وارد کند فیلتر هوا وظیفه تصفیه هوا و جلوگیری ازورود گردو غبار به موتور را دارد.جنس فیلترهوا معمولا از جنس کاغذی یا سلولزی چین دار یا تاشده و اسفنجی و نمدی میباشد.بهترین زمان تعویض فیلتر هوای خودرو بعداز هر سرویس روغن ویا بین ۵۰۰۰تا ۸۰۰۰کیلومتر میباشد که درصورت رانندگی مداوم در جاده های خاکی به زمان کمتر تقلیل پیدا میکند.به علت قیمت مناسب فیلتر خودرو توصیه میشود ترجیحا فیلتر تعویض شده و مگر در موارد ضروری تمیز نشود.فیلتر هوای جیلیgc6 جنس اصلی و شرکتی کرمان موتور در فروشگاه مهران موجود میباشد.

تماس بگیریدفیلتر هوا چیست#کاربرد فیلترهوا#                                                             موتور خودرو برای کارکرد بهتر به اکسیژن و هوا نیاز دارد که این اکسیژن از طریق مجرایی به موتور وارد میشود که این هوای وارد شده به موتور نیاز به فیلتری دارد که ذرات معلق و گردوغبار را فیلتر کرده و هوای تمیز را به موتور وارد کند فیلتر هوا وظیفه تصفیه هوا و جلوگیری ازورود گردو غبار به موتور را دارد.جنس فیلترهوا معمولا از جنس کاغذی یا سلولزی چین دار یا تاشده و اسفنجی و نمدی میباشد.بهترین زمان تعویض فیلتر هوای خودرو بعداز هر سرویس روغن ویا بین ۵۰۰۰تا ۸۰۰۰کیلومتر میباشد که درصورت رانندگی مداوم در جاده های خاکی به زمان کمتر تقلیل پیدا میکند.به علت قیمت مناسب فیلتر خودرو توصیه میشود ترجیحا فیلتر تعویض شده و مگر در موارد ضروری تمیز نشود.فیلتر هوای جیلیgc6 جنس اصلی و شرکتی کرمان موتور در فروشگاه مهران موجود میباشد.

تماس بگیرید1 2 3 4 5