Top

مخزن آب رادیاتور ام وی ام۱۱۰ اصلی شرکتی

کاربرد مخزن آب رادیاتور/مخزن آب اضافه رادیاتور                                        این مخزن پلاستیکی درهمه خودروها وجود ندارد ودر خودروهایی که این مخزن وجود دارد مزیت مهمی منسوب میشود.وظیفه مخزن انبساط در زمانی است که درزمان بالارفتن حرارت موتور و دمای آب،آب درون رادیاتور به درون این مخزن میرود ودر زمان خنک تر شدن وپایین آمدن آب از طریق لوله به درون رادیاتور سرریز میشود این عمل در خودروهایی که فاقد این مخزن هستند به بیرون میریزد و حتما باید دائم چک شود.در روی هر منبع انبساط دو علامتMIN یعنی اینکه سطح آب یا مایع خنک کننده نباید ازاین پایین تر بیاید و علامتMAXیعنی اینکه نباید مایع درون آن از این بالاتر برود که معمولا  برای تنفس بالای آن مقداری خالی میماند.در صورت نشتی از این مخزن در ابتدا درب این مخزن چک شود.مخزن آب رادیاتور ام وی ام۱۱۰ جنس درجه یک شرکتی در فروشگاه مهران موجود میباشد

تماس بگیریدکاربرد مخزن آب رادیاتور/مخزن آب اضافه رادیاتور                                        این مخزن پلاستیکی درهمه خودروها وجود ندارد ودر خودروهایی که این مخزن وجود دارد مزیت مهمی منسوب میشود.وظیفه مخزن انبساط در زمانی است که درزمان بالارفتن حرارت موتور و دمای آب،آب درون رادیاتور به درون این مخزن میرود ودر زمان خنک تر شدن وپایین آمدن آب از طریق لوله به درون رادیاتور سرریز میشود این عمل در خودروهایی که فاقد این مخزن هستند به بیرون میریزد و حتما باید دائم چک شود.در روی هر منبع انبساط دو علامتMIN یعنی اینکه سطح آب یا مایع خنک کننده نباید ازاین پایین تر بیاید و علامتMAXیعنی اینکه نباید مایع درون آن از این بالاتر برود که معمولا  برای تنفس بالای آن مقداری خالی میماند.در صورت نشتی از این مخزن در ابتدا درب این مخزن چک شود.مخزن آب رادیاتور ام وی ام۱۱۰ جنس درجه یک شرکتی در فروشگاه مهران موجود میباشد

تماس بگیرید


مدیر 00/06/20 01:01
اصلی قیمت عالی

1 2 3 4 5