Top

قیمت کنیسترلیفان۸۲۰ اصلی شرکتی

کنیستر بنزین یا مخزن کنیسترچیست؟ در تمام خودروهای دارای سوخت بنزین محفظه ای وجود دارد ازجنس پلاستیک فشرده و بادوام که درون این محفظه یک نوع کربن خاص وجود دارد مانند اسفنج که بخار بنزین را به خود جذب کرده و درزمان مناسب به موتور خودرو باز میگرداند این محفظه یا کنیستر بنزین درصورت که ایراد پیداکند معمولا چراغ چک خودرو روشن شده و در اکثر مواقع بوی بنزین به داخل خودرو به مشام میرسد از دیگرعلایم خرابی این مخزن اینست که باک خودروی شما گازبنزین دارد ودرزمان بازکردن درب باک گاز زیادی بیرون میزند،کنیستر لیفان۸۲۰ جنس درجه یک اصلی و شرکتی ساخت کشورچین درفروشگاه مهران موجود میباشد                                                      

 
کنیستر بنزین یا مخزن کنیسترچیست؟ در تمام خودروهای دارای سوخت بنزین محفظه ای وجود دارد ازجنس پلاستیک فشرده و بادوام که درون این محفظه یک نوع کربن خاص وجود دارد مانند اسفنج که بخار بنزین را به خود جذب کرده و درزمان مناسب به موتور خودرو باز میگرداند این محفظه یا کنیستر بنزین درصورت که ایراد پیداکند معمولا چراغ چک خودرو روشن شده و در اکثر مواقع بوی بنزین به داخل خودرو به مشام میرسد از دیگرعلایم خرابی این مخزن اینست که باک خودروی شما گازبنزین دارد ودرزمان بازکردن درب باک گاز زیادی بیرون میزند،کنیستر لیفان۸۲۰ جنس درجه یک اصلی و شرکتی ساخت کشورچین درفروشگاه مهران موجود میباشد                                                      

 
1 2 3 4 5